Polsko-Amerykańskie Klinki Serca
endoskopia

endoskopia

Specjalizacja realizowana jest w następujących placówkach:

Szpital św. Elżbiety w Katowicach

,

Szpital im. św. Elżbiety w Katowicach stanowi kontynuację działalności medycznej dawnego szpitala „Sióstr Elżbietanek”. Koncentruje się na diagnostyce i leczeniu szeroko pojętych schorzeń z zakresu chorób wewnętrznych oraz chirurgii ogólnej. Szczególna uwaga przywiązywana jest do procesu rozpoznawania oraz leczenia jednostek chorobowych, wymagających podjęcia natychmiastowych działań medycznych, m. in. w schorzeniach onkologicznych z zakresu chirurgii ogólnej.

gastroskopia diagnostyczna + test ureazowy w przypadku wskazań
Cena: 300 PLN

Gastroskopia z wykonaniem testu ureazowego przebiega podobnie jak klasyczne badanie endoskopowe. W trakcie gastroskopii można wykonać szybki test ureazowy. Polega on na zwilżeniu pobranym sokiem żołądkowym bibuły lub płytki diagnostycznej nasączonych mocznikiem. Wynik dodatni świadczy o tym, że w żołądku pacjenta...

Dowiedz się więcej

W trakcie gastroskopii pobiera się wycinki do badania histopatologicznego. Pobranie wycinków (próbek) jest ważne przy podejrzeniu chorób nowotworowych lub wrzodów żołądka. Osoba badana zwykle nie czuje, kiedy pobierany jest materiał, czasami tylko odczuwa lekkie uszczypnięcie. Przez specjalny kanał gastroskopu wprowadza...

Dowiedz się więcej

W trakcie gastroskopii pobiera się wycinki do badania histopatologicznego. Pobranie wycinków (próbek) jest ważne przy podejrzeniu chorób nowotworowych lub wrzodów żołądka. Osoba badana zwykle nie czuje, kiedy pobierany jest materiał, czasami tylko odczuwa lekkie uszczypnięcie. Przez specjalny kanał gastroskopu wprowadza...

Dowiedz się więcej

To badanie to możliwość obejrzenia wnętrza jelita grubego. Doodbytniczo wprowadzany jest specjalny giętki wziernik zakończony kamerą – kolonoskop (o długości 130 – 200 cm). Dzięki niemu możliwe jest zbadanie prawidłowości funkcjonowania całego dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Dowiedz się więcej

Biopsja jelita grubego to badanie diagnostyczne polegające na pobraniu z jelita grubego próbki tkanki, którą później poddaje się badaniu histopatologicznemu. Pozwala to na zdiagnozowanie przyczyny krwawych stolców, które są objawem wielu chorób jelita grubego. Pozwala także na określenie, czy zmiany nowotworowe mają...

Dowiedz się więcej

Kolonoskopia z polipektomią jest najlepszą metodą zapobiegania rozwojowi nowotworu. Usuwanie polipów z jelita grubego, inaczej kolonoskopia z polipektomią, to prosty zabieg pozwalający na diagnostykę zmian nowotworowych we wczesnym, często bezobjawowym stadium ich rozwoju. Usuwanie polipów wykonuje się za pomocą specjalnej...

Dowiedz się więcej

Badanie nie jest bolesne, ale pacjenci odczuwają w trakcie jego trwania dyskomfort. Dlatego wykonuje się kolonoskopię w znieczuleniu miejscowym lub kolonoskopię w znieczuleniu ogólnym. Wskazania do znieczulenia należy ustalić z lekarzem. Zastosowanie określonej metody znieczulenia może zależeć od planowanych zabiegów, ale...

Dowiedz się więcej
 • dr n. med. Maciej Hamankiewicz
  Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych, specjalista chorób wewnętrznych
 • dr n. med. Jan Kabat
  Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, specjalista chirurgii ogólnej
 • dr n. med. Dariusz Duda
  specjalista chirurgii ogólnej
 • dr n. med. Maciej Kupajski
  specjalista chirurgii ogólnej, urolog
 • dr n. med. Mateusz Michalski
  specjalista położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej
 • dr n. med. Bogdan Michalski
  specjalista położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej
 • dr n. med. Dawid Szkudłapski
  specjalista chorób wewnętrznych
 • Karol Wojakiewicz
  lekarz w trakcie specjalizacji
 • Krzysztof Chyrek
  specjalista chorób wewnętrznych
 • Wioletta Gorczyca
  lekarz w trakcie specjalizacji
 • Zbigniew Grzywnowicz
  specjalista chirurgii ogólnej
 • Grzegorz Iwański
  specjalista chirurgii ogólnej
 • Marzena Kociołek
  lekarz specjalista: choroby wewnętrzne, choroby płuc
 • Sebastian Kulski
  specjalista chirurgii ogólnej
 • Radosław Kurzelowski
  w trakcie specjalizacji kardiologia
 • Marek Kuszewski
  specjalista chirurgii ogólnej
 • Iga Kwiecień
  w trakcie specjalizacji z kardiologii
 • Janusz Pabian
  specjalista chirurgii ogólnej
 • Jan Pasterczyk
  specjalista chirurgii ogólnej
 • Aleksadr Prudkij
  lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
 • Urszula Płazak
  specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog
 • Sławomir Rutczyk
  specjalista chirurgii ogólnej
 • Robert Sikora
  specjalista chirurgii ogólnej
 • Grzegorz Sztolcman
  specjalista chirurgii ogólnej
 • Mariusz Torz
  specjalista chirurgii ogólnej
 • Stanisław Trznadel
  lekarz bez specjalizacji
 • Beata Wyrostkiewicz
  lekarz - specjalista chorób wewnętrznych

Umów się na wizytę

ul. Warszawska 52,
40-008 Katowice
tel.: 801 502 302
tel.: 32 732 50 00

Więcej Umów się na wizytę

Szpital św. Elżbiety Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w Katowicach

, , ,

W działającej pracowni badań endoskopowych wykonywana jest gastroskopia oraz kolonoskopia, pozwalające na dokładną ocenę górnego oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Przy szpitalu funkcjonuje również Przychodnia Wielospecjalistyczna. Pełna lista świadczonych zabiegów i konsultacji widoczna jest w zakładce „Usługi”.

EKG – Elektrokardiografia to metoda badania pracy serca za pomocą elektrokardiografu, czyli specjalnego aparatu, który rejestruje prądy czynnościowe mięśnia sercowego. Elektrokardiogram wykonuje się w przypadku wystąpienia: • bólu w klatce piersiowej • kołatania serca • omdleń, utraty przytomności, zasłabnięć,...

Dowiedz się więcej

To badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego, które umożliwia lekarzowi ocenę błony śluzowej przełyku, żołądka i dwunastnicy (pierwszego odcinka jelita cienkiego). Badanie wykonywane jest przy pomocy giętkiego instrumentu wprowadzanego przez usta i przełyk do żołądka i dwunastnicy.

Dowiedz się więcej

Gastroskopia z wykonaniem testu ureazowego przebiega podobnie jak klasyczne badanie endoskopowe. W trakcie gastroskopii można wykonać szybki test ureazowy. Polega on na zwilżeniu pobranym sokiem żołądkowym bibuły lub płytki diagnostycznej nasączonych mocznikiem. Wynik dodatni świadczy o tym, że w żołądku pacjenta...

Dowiedz się więcej

Badanie EKG rejestruje pracę serca poza gabinetem lekarskim dzięki przenośnemu urządzeniu EKG. Aparat EKG zakładany jest najczęściej na 24-48h. z możliwością rejestracji zapisu przez 7 dni. Takie badanie pozwala na ocenę pracy serca w codziennych warunkach. Badanie to może wykazać niedokrwienie mięśnia sercowego,...

Dowiedz się więcej

Holter RR (tzw. ciśnieniowy) to całodobowe, automatyczne badanie, monitorujące ciśnienie krwi za pomocą przenośnego urządzenia. Na badanie kierowani są głównie pacjenci z podejrzeniem nadciśnienia tętniczego w trakcie stosowania leków regulujących ciśnienie w celu oceny ich skuteczności lub pacjenci przed wdrożeniem...

Dowiedz się więcej

To badanie to możliwość obejrzenia wnętrza jelita grubego. Doodbytniczo wprowadzany jest specjalny giętki wziernik zakończony kamerą – kolonoskop (o długości 130 – 200 cm). Dzięki niemu możliwe jest zbadanie prawidłowości funkcjonowania całego dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Dowiedz się więcej

Konsultacja z chirurgiem ma na celu wykluczenie bądź potwierdzenie wykonania ewentualnego zabiegu chirurgicznego u pacjenta. Lekarz w trakcie konsultacji przeprowadza szczegółowy wywiad lekarski oraz bada narządy, które wywołują u pacjenta ból i budzą niepokój. W zależności od wcześniej prowadzonej diagnostyki w tym...

Dowiedz się więcej

W trakcie konsultacji lekarz przeprowadza z pacjentem dokładny wywiad kardiologiczny. W przypadku pierwszej wizyty u kardiologa prosimy o przygotowanie i opisanie występujących wcześniej, niepokojących objawów (np. w postaci dzienniczka obserwacji). Pomocne będą także wyniki zrobionych wcześniej badań (laboratoryjnych i...

Dowiedz się więcej

Konsultacja z proktologiem ma na celu diagnostykę i leczenie chorób dolnego odcinka pokarmowego (jelita grubego). Do najczęściej występujących dolegliwości proktologicznych należą m.in.: hemoroidy, krwawienia z odbytu, ropień okołoodbytniczy, nietrzymanie stolca. Mamy świadomość, że jest to temat krępujący dla wielu...

Dowiedz się więcej

Rektoskopia to badanie mające ocenić budowę błony śluzowej odbytu i/lub odbytnicy. Wykonywana jest u pacjentów, u których występują m.in.: krwawienia z odbytu, problemy z wypróżnianiem, podejrzenie polipów bądź owrzodzeń odbytnicy. Rektoskopia diagnostyczna trwa kilka minut, jednak w przypadku w zaobserwowania w trakcie...

Dowiedz się więcej

Sigmoidoskopia to badanie endoskopowe jelita grubego przeprowadzane za pomocą fibersigmoidoskopu (krótszy niż w kolonoskopii endoskop). Badanie trwa ok. 15 minut, a badane miejsce jest znieczulane żelem znieczulającym. W trakcie badania, jeśli lekarz zaobserwuje zmiany w obrębie ścianek jelita grubego, może pobrać ich wycinek...

Dowiedz się więcej

Elektrokardiograficzny test wysiłkowy to badanie, które pozwala ocenić pracę serca podczas wysiłku. W czasie testu pacjent chodzi po bieżni ruchomej lub jedzie na rowerze stacjonarnym (tzw. ergometrze rowerowym). Za pomocą badania można diagnozować chorobę wieńcową, zaburzenia rytmu serca, które prowokowane są wysiłkiem...

Dowiedz się więcej

Echo serca, inaczej echokardiografia, jest badaniem obrazowym, które pozwalana na ocen funkcjonowania jam i zastawek serca, przepływu krwi oraz dużych naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków. USG serca, zwane echem serca to badanie nieinwazyjne i zupełnie bezbolesne. Za pomocą ultradźwięków lekarz ma wgląd w budowę...

Dowiedz się więcej

USG tętnic kończyn dolnych najczęściej wykonywane jest w celu diagnostyki miażdżycy, dolegliwości bólowych kończyn dolnych oraz drętwienia kończyn. Badanie przeprowadza się w pozycji leżącej, na odcinku od pachwin do kostek.

Dowiedz się więcej

USG tętnic kończyn górnych jest badaniem diagnostycznym, pozwalającym ustalić stan naczyń tętniczych kończyn górnych oraz ocenić prawidłowość przepływu krwi. Podstawowymi wskazaniami do wykonania tego badania są: miażdżyca, drętwienie kończyn górnych, kontrola pozabiegowa (np. po implantacji stentgraftu).

Dowiedz się więcej

Badanie dopplerowskie żył kończyn dolnych najczęściej wykonywane jest w celu diagnostyki żylaków, zakrzepicy, obrzęków kończyn dolnych oraz przy objawach tzw. „ciężkich nóg”. USG żył kończyn dolnych wykonywane jest w pozycji stojącej.

Dowiedz się więcej

Wykonywane jest w diagnostyce tętniaków, przetok tętniczo-żylnych i ich niedrożności. USG żył kończyn górnych to badanie obrazowe, nieinwazyjne.

Dowiedz się więcej

Badanie nie jest bolesne, ale pacjenci odczuwają w trakcie jego trwania dyskomfort. Dlatego wykonuje się kolonoskopię w znieczuleniu miejscowym lub kolonoskopię w znieczuleniu ogólnym. Wskazania do znieczulenia należy ustalić z lekarzem. Zastosowanie określonej metody znieczulenia może zależeć od planowanych zabiegów, ale...

Dowiedz się więcej
 • dr n. med. Dariusz Duda
  specjalista chirurgii ogólnej
 • dr n. med. Maciej Hamankiewicz
  specjalista chorób wewnętrznych
 • dr n. med. Jan Kabat
  specjalista chirurgii ogólnej
 • dr n. med. Maciej Kupajski
  specjalista chirurgii ogólnej, urolog
 • dr n. med. Dawid Szkudłapski
  specjalista chorób wewnętrznych
 • Karol Wojakiewicz
  lekarz w trakcie specjalizacji
 • Krzysztof Chyrek
  specjalista chorób wewnętrznych
 • Wioletta Gorczyca
  lekarz w trakcie specjalizacji
 • Zbigniew Grzywnowicz
  specjalista chirurgii ogólnej
 • Grzegorz Iwański
  specjalista chirurgii ogólnej
 • Marzena Kociołek
  lekarz specjalista: choroby wewnętrzne, choroby płuc
 • Radosław Kurzelowski
  w trakcie specjalizacji kardiologia
 • Marek Kuszewski
  specjalista chirurgii ogólnej
 • Iga Kwiecień
  w trakcie specjalizacji z kardiologii
 • Jan Pasterczyk
  specjalista chirurgii ogólnej
 • Aleksadr Prudkij
  lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
 • Urszula Płazak
  specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog
 • Sławomir Rutczyk
  specjalista chirurgii ogólnej
 • Grzegorz Sztolcman
  specjalista chirurgii ogólnej
 • Mariusz Torz
  specjalista chirurgii ogólnej
 • Stanisław Trznadel
  lekarz bez specjalizacji
 • Beata Wyrostkiewicz
  lekarz - specjalista chorób wewnętrznych

Umów się na wizytę

ul. Warszawska 52,
40-008 Katowice
tel.: 801 502 302
tel.: 32 604 17 17

Więcej Umów się na wizytę
Biuro obsługi spółki
ul. Francuska 34
40-028 Katowice
Call Center
801 502 302