Polsko-Amerykańskie Klinki Serca
Praca w AHP

Praca w AHP

Mamy świadomość, że bez wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników nie moglibyśmy osiągnąć zakładanych celów ani rozwijać naszej organizacji. Dążymy więc do tego, by budować zespół ludzi dobrze znających się na swojej specjalności oraz identyfikujących się z celami firmy i grupy.

American Heart of Poland pragnie być pracodawcą z wyboru. Dlatego też od początku istnienia firmy staramy się tworzyć przyjazne warunki pracy, pozwalające każdemu pracownikowi realizować własny potencjał i osiągać satysfakcję zawodową. Zapewniamy przy tym bezpieczne środowisko pracy oraz dbamy o dobrą atmosferę w zespołach.

Benefity

Ubezpieczenie grupowe

Bony podarunkowe

Wspólne świętowanie

Szkolenia

Świetne relacje

Liga AHP

Proces rekrutacji

W American Heart of Poland zdajemy sobie sprawę z tego, że proces rekrutacji jest najbardziej podstawową częścią w profesjonalnej pracy działu HR, dlatego dokonywany jest on zgodnie z obowiązującą w naszej firmie procedurą.

Krok pierwszy

Kandydat, po zapoznaniu się z ofertą pracy wysyła do nas CV wraz z listem motywacyjnym na adres: praca@klinikiserca.pl lub aplikuje za pośrednictwem portalu pracy, na którym oferta została opublikowana.

Korespondencja mailowa powinna zawierać: tytuł wiadomości wskazujący na stanowisko lub dział firmy, miasto, w którym Kandydat chciałby podjąć pracę, CV z aktualnym zdjęciem, list motywacyjny oraz klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr. 133, poz. 883).”

Dział HR i/lub bezpośredni przełożony analizuje i selekcjonuje nadesłane CV. Spośród nich wybierane są te najbardziej dopasowane do wymagań proponowanego stanowiska. Ten etap kończy się z reguły telefonicznym kontaktem z wybraną grupą kandydatów, którą zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne.

To pierwsze bezpośrednie spotkanie z przedstawicielem naszej firmy, najczęściej odbywa się z pracownikiem Działu HR, a w niektórych przypadkach z przyszłym przełożonym. Ten etap ma na celu dokładne poznanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego kandydata, jego osiągnięć i planów na przyszłość. Jest to również moment, kiedy badane są cechy osobowości kandydata. Po zakończeniu cyklu spotkań, pracownik Działu HR przedstawia rekomendację bezpośredniemu przełożonemu działu, do którego prowadzona jest rekrutacja.

Rozmowa z przełożonym to kolejny istotny etap procesu rekrutacji, podczas którego weryfikowana jest wiedza merytoryczną Kandydata oraz sprawdzane jest, na ile profil Kandydata pasuje do danego zespołu i do naszej kultury organizacyjnej. W trakcie spotkania mogą być wykorzystywane testy wiedzy i zadania sprawdzające konkretne umiejętności.

W zależności od stanowiska na które aplikuje kandydat, może zaistnieć potrzeba spotkania z managerem wyższego szczebla. W przypadku top menagmentu w proces rekrutacji zaangażowany jest także Zarząd.

Biuro obsługi spółki
ul. Francuska 34
40-028 Katowice
Call Center
801 502 302