II Oddział Kardiologiczny AHP

ul. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała
tel.: (+48) (33) 829 08 63; (33) 810 26 80

poznaj personel kliniki

 

II Oddział Kardiologiczny powstał na bazie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Głównym celem jego działania jest leczenie ostrych zespołów wieńcowych, tzn. niestabilnej dławicy piersiowej i zawału serca. Na oddział przyjmowani są chorzy kierowani głównie przez lekarzy pierwszego kontaktu (lekarzy rodzinnych, lekarzy karetek pogotowia), a także chorzy z oddziałów szpitali rejonowych. W trybie pilnym u chorych tych wykonywane są zabiegi koronarografii i koronaroplastyki, co zapobiega wystąpieniu zawału serca lub znacznie ogranicza jego obszar. Oddział pełni 24-godzinny dyżur hemodynamiczny.

II Oddział Kardiologiczny dysponuje:

 • jedno- i dwuosobowymi salami chorych wyposażonymi w oddzielne węzły sanitarne,
 • nowoczesnym oddziałem intensywnej opieki medycznej
 • pracownią hemodynamiki (wyposażoną w angiograf firmy Philips)
 • nowoczesną poradnią kardiologiczną.

II Oddział Kardiologiczny współpracuje z nowoczesną Kliniką Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Ochojcu, kierowaną przez prof. Andrzeja Bochenka.

Oferowane świadczenia medyczne obejmują:

 • leczenie ostrych stanów wieńcowych na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej (zawału serca, niestabilnej choroby wieńcowej)
 • konsultacje kardiologiczne i kardiochirurgiczne,
 • badania nieinwazyjne: EKG, UKG, Holter, test wysiłkowy,
 • diagnostykę i terapię z zakresu kardiologii i radiologii inwazyjnej:
  • koronarografię i angiografię tętnic obwodowych,
  • koronaroplastykę i angioplastykę tętnic obwodowych (szyjnych, nerkowych, biodrowych, udowych) z wykorzystaniem technik aterektomii oraz implantacji stentów.

galeria

II Oddział Kardiologiczny AHP

II Oddział Kardiologiczny AHP

II Oddział Kardiologiczny AHP

II Oddział Kardiologiczny AHP

II Oddział Kardiologiczny AHP

II Oddział Kardiologiczny AHP